AFC11.cz    Diskusní fórum    Pravidla    FAQ    Hledat    Uživatelé    Registrace    Přihlášení 
odeslat nové téma  Odpovědět na téma

hráli jste (si)?
Ano
100%
 100%  [ 3 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Blázne!
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 3

Program KomisařZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  Už jste někdy měli všeho dost a nutně jste si potřebovali odpočinout od učení a když jste se o to pokusili, zjistili jste, že na učení vlastně pořád myslíte? Tak mně se přesně tohle stalo u pokusu napsat povídku a tak na fórum přidávám něco jako hru, respektive pokus o první samointeraktivní povídku.
  Tuhle šílenost věnuji
  Amrodel a Elwen, protože ty budou mít hned od začátku k tomuhle stylu blízko
  a Woxys, jelikož mne k psaní povídky nakopla (i když určitě nevěděla, že to dopadne takhle Embarassed).Instrukce pro hru:
Dostaňte se až na řádek hlavní program a začněte.

Proměnná i je součet cifer dne, měsíce a roku vašeho narození.
Proměnná j je počet kroků, který musíte udělat, abyste se pohodlně dotkli sporáku, vynásobený aktuálním datem dne, vydělený pořadím aktuálního měsíce v kalendářním roce a zaokrouhlený na celá čísla.
Proměnná náhoda je počet všech šuplíků a výsuvných úložných prostor ve vašem bytě (pokojíku).
Proměnná nálada je počet slov z 42. stránky první knížky, která vám přijde pod ruku, podělený deseti a zaokrouhlený na celá čísla.
Proměnná místo je počet dveří ve vašem bytě (domě).

a protože tohle je o samých náhodách, zbytek náhod už je na vás, točte ruletu, házejte šipky, ... nalezněte svá (šťastná) čísla, jako lidé na celém světě WinkProgram Komisař

První věc, kterou o programu musím předepsat je: Nezapomeňte, že program se dá kdykoli zavřít

A teď bych se mohla konečně dostat k tomu, co to vlastně ten program je. Program je provedení algoritmu počítačem:)

Algoritmus je logika a řízení, dí Kowalski.
Algoritmus je konečná, přesně definovaná posloupnost příkazů, po jejímž provedení získáme k přípustným vstupním hodnotám odpovídající hodnoty výstupní, trumfuje ho učebnice pro první ročník.
Ani jeden moc nepomohl tomu, aby si neodborná veřejnost mohla uvědomit, že algoritmus nepatří ani tak do podivného kybersvěta počítačových nadšenců, ale přinejmenším do matematiky, ale i do běžného života. Je to prostě návod, popis postupu, jak udělat nějakou činnost, proces, cokoliv.
Algoritmus je nezávislý, v tom smyslu, že může být zapsán v jakékoli formě, takže třeba ve formě manuálu (což už podle Márfyho zákona v běžném živote k použití je:)). Nejčastěji se ovšem skutečně používá v informatice a tudíž je zapsán buď v nějakém programovacím jazyce, nebo vývojovým diagramem a nebo pseudokódem. Programovací jazyk má tu nevýhodu, že abyste jej pochopili, musíte tomu jazyku rozumět (a protože programovacích jazyků je opravdu hodně a nikdo neumí všechny, je dobré tento způsob použít, jen když víte, že čtenář bude vašemu jazyku rozumět). Nespornou výhodou však je, že pokud jej naleznete napsaný ve správném jazyce (tedy v tom, s nímž si rozumíte), většinou máte bez další větší námahy rovnou použitelný kus kódu. Existují samozřejmě jazyky, v nichž programuje hodně lidí, ale pokud hodláte nějaký algoritmus uveřejnit pro všechny, nemůžete se na žádný jazyk v tomhle ohledu spolehnout. A srozumitelný téměř bez toho, aniž byste se jej učili, je vývojový diagram.
Jeden pěkný je tady, aniž byste se cokoli učili, budete vědět, o co jde:

Poslední význačnou možností, jak zapsat algoritmus, je pseudokód. Ten je velmi podobný vývojovému diagramu a má úplně stejnou nevýhodu, abyste ho pochopili, nemusíte znát programovací jazyk, nýbrž jazyk, kterým se autor rozhodl komunikovat (kdybyste neuměli česky, tak vám výše zmíněný vývojový diagram moc neřekne, viďte?Smile). Pseudokód je jakési uspořádání myšlenek tak, aby se podle něj dal jednoduše napsat kód v libovolném programovacím jazyce (nebo nakreslit vývojový diagram). A protože vy všichni česky umíte, jeden algoritmus v pseudokódu si vám dovolím představit...Program: Komisař1 #jméno programu
Autor: Fíček


Procedura CifernýSoučet (jako parametr musí dostat proměnnou i)

Začínáme
Opakuj následující příkaz, dokud nebude proměnná i menší, než 9
proveď ciferný součet proměnné i
vrať se do hlavního programu a vrať hodnotu proměnné i
Končíme


Procedura Špičkování

Začínáme
vytvoř spojení s programem Komisařx
vytvoř proměnné rejp a rejpzpět typu řetěz
vytvoř porměnnou j typu celé číslo a ulož do ní náhodnou hodnotu

dokud je nějaký zbytek po dělení proměnné j jedenácti opakuj následující posloupnost příkazů
Začátek opakování
načti ze standardního vstupu špičku, kterou ti předal program Komisařx a ulož ji do proměnné rejp
ulož svou odpověď do proměnné rejpzpět a odešli ji programu Komisařx
vytvoř proměnnou slova typu celé číslo a ulož do ní počet mezer v řetězu rejpzpět zvětšenou o jedna
do proměnné j ulož hodnotu proměnné j zvětšenou o hodnotu proměnné slova
Konec opakování, vrať se na začátek cyklu #ověř hodnotu proměnné j
vytvoř proměnnou návratová typu celé číslo a ulož do ní výsledek celočíselného dělení proměnné j číslem 5
vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné návratová
Končíme


Procedura VyplňujHlášení

Začínáme
vytvoř proměnnou náhoda typu celé číslo a ulož do ní hodnotu o maximální hodnotě 3
opakuj, dokud je proměnná náhoda různá od nuly
Začátek opakování
pokud je proměnná náhoda rovna
1, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
zanadávej si na nepříjemnou část práce
proměnné náhoda přiřaď hodnotu o náhoda o nahodnou hodnotu zvětšenou a odečitej od ni trojku tak dlouho, dokud nebude mensi, nez 4
konec bloku

2, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
proveď proceduru špičkování
proměnné náhoda přiřaď hodnotu o náhoda o nahodnou hodnotu zvětšenou a odečitej od ni trojku tak dlouho, dokud nebude mensi, nez 4
konec bloku

3, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
proveď proceduru akce
proměnné náhoda přiřaď hodnotu 0
konec bloku
Konec opakování
Proměnná náhoda je rovna nule, přiřaď jí poslední hodnotu ze stavu před tím, než se stala nulovou
vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné náhoda
Končíme


Procedura Akce

Začínáme
pokud jsou v dosahu, spoj se se všemi sesterskými programy (KomisařX, Engelhardtová, Andrea, Hartmutt)
vytvoř proměnnou místo typu celé číslo a ulož do ní náhodnou hodnotu
Pokud je proměnná místo větší, než devět, pak do proměnné místo ulož CifernýSoučet (místo)

Dokud je proměnná místo různá od nuly, opakuj následující příkazy
Začátek opakování

Podívej se na hodnotu proměnné místo. Pokud je proměnná místo větší než 0 a zároveň menší, než 4, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
octni se na služebně
Pokud je proměnná místo rovna dvěma, řekni si o výsledky Hartmuttovi
něco si uvědom nebo někoho seřvi, že ti to měl říct
vylítni jako splašený
pokud s ním komunikuješ, nezapomeň se s parťákem dohádat o klíčky
čím je proměnná místo vyšší, tím víc poškoď auto, se stylem, elegancí a vyděšeným výrazem tobě vlastním
vynásob proměnnou místo náhodnou hodnotou a pokud je výsledek dělitelný čtyřmi, bude akce úspěšná, tak se postarej o padouchy popřípadě civilisty
proměnnou místo nastav na nulu
Konec bloku

Pokud je proměnná místo větší než 3 a zároveň menší, než 7, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
octni sena dálnici
pokud je hodnota místo rovna 4, proveď proceduru špičkování
pokud potřebuješ zdržet nějaké auto proveď proceduru Pokuta ( 98 )
čím je proměnná místo vyšší, tím víc poškoď auto, se stylem, elegancí a vyděšeným výrazem tobě vlastním
pokud je proměnná místo rovna 5, tvoje akce byla úspěšná, tak se postarej o padouchy popřípadě civilisty
proměnnou místo nastav na nulu
Konec bloku

Pokud je proměnná místo větší než 6 a zároveň menší, než 10, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
octni se někde na jídle
něco si uvědom, vylítni jako splašený a pokud je parťák dostupný, útržkovitě a přerývavě na něj zablekotej něco, po čem on nabude vyděšeného výrazu a rychlosti světla
čím je proměnná místo vyšší, tím víc poškoď auto, se stylem, elegancí a vyděšeným výrazem tobě vlastním
pokud je proměnná místo rovna 9, tvoje akce byla úspěšná, tak se postarej o padouchy popřípadě civilisty
proměnnou místo nastav na nulu
Konec bloku
Konec opakování

Pokud dostaneš zprávu od programu komisařx, který právě provádí proceduru akce, zatvař se vyděšeně, vylítni za ním stihni se s ním dohádat o klíčky a sekunduj mu, jestli bude akce úspěšná, to závisí na jeho náhodných hodnotách
do proměnné místo přiřaď původní náhodnou hodnotu vynásobenou tvým oblíbeným číslem
Končíme


Procedura Dovolená

Začínáme
vytvoř proměnnou návratová typu celé číslo a ulož do ní hodnotu 9
vyraž na dovolenou a něco důležitého nech doma
do něčeho se zapleť
podle potřeby prováděj procedury Akce nebo Pokuta nebo Skon nebo Špičkování
Pokud provedeš proceduru Špičkování, ulož do proměnné návratová hodnotu proměnné návratová zvětšenou o 1
Pokud provedeš proceduru Skon, ulož do proměnné návratová hodnotu 0
Pokud je hodnota návratové různá od nuly, pak se z dovolené vrať
vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné návratová
Končíme


Procedura Pokuta (případně parametr n)

Začínáme
vytvoř proměnou řidič typu výčet
načti do proměnné pokutovaného řidiče
vytvoř proměnnou nálada typu celé číslo a ulož do ní buď parametr n, nebo (pokud parametr není) náhodnou hodnotu o maximální hodnotě 100
# 0 je nejlepší nálada, s náladou na 100 si nepřejte komisaře potkat
pokud je proměnná řidič ona snižuj hodnotu nálady o různé hodnoty tak dlouho, dokud nebude menší, než padesát

pokud je proměnná řidič ona a zároveň pokud se k ní dostal dřív tvůj parťák, tak si z něj pak utahuj

pokud je proměnná řidič ona a zároveň pokud jsi se k ní dostal první ty, připrav se, že si z tebe bude parťák utahovat, protože už teď se blbě culíš a koukáš, kam můžeš a nemáš, aniž by ti to musel nějaký program říkat, teď se podívej na hodnotu nálada
pokud je proměnná nálada

menší, než 20, tak ho nech po chvíli jet

větší, než 20 a zároveň menší než 50, tak proveď důkladnou kontrolu veškerého vybavení vozidla

větší, než 50 a zároveň menší než 80, tak proveď důkladnou kontrolu veškerého vybavení vozidla a buď u toho pěkně nepříjemný, nakonec řidiče donuť vystoupit a provést dechovou zkoušku

větší, než 80 a zároveň menší, než 95, tak se za každou cenu snaž najít něco, za co by sis na oběti vylil vztek a nic nedej na to, že tě parťák mírní popřípadě podporuje, odporný umíš být i sám od sebe

větší, než 95 tak proveď důkladnou kontrolu, dechovou zkoušku, nech řidiče projít po čáře, přezkoušej ho ze všeho, na co si vzpomenšš, včetně vyjmenovaných slov a abecedy, tvrdě vyžaduj lékárničku a výstražný trojúhelník a nakonec mu vypiš předovolání na stanici za odporování úřednímu činiteli nejlépe s pořádnou pokutou

pokud je proměnná řidič on, pak se podívej na hodnotu proměnné nálada
pokud je proměnná nálada
menší, než 20, tak ho nech po chvíli jet

větší, než 20 a zároveň menší než 50, tak proveď důkladnou kontrolu veškerého vybavení vozidla

větší, než 50 a zároveň menší než 80, tak proveď důkladnou kontrolu veškerého vybavení vozidla a buď u toho pěkně nepříjemný, nakonec řidiče donuť vystoupit a provést dechovou zkoušku

větší, než 80 a zároveň menší, než 95, tak se za každou cenu snaž najít něco, za co by sis na oběti vylil vztek a nic nedej na to, že tě parťák mírní popřípadě podporuje, odporný umíš být i sám od sebe

větší, než 95 tak proveď důkladnou kontrolu, dechovou zkoušku, nech řidiče projít po čáře, přezkoušej ho ze všeho, na co si vzpomeneš, včetně vyjmenovaných slov a abecedy, tvrdě vyžaduj lékárničku a výstražný trojúhelník a nakonec mu vypiš předvolání na stanici za odporování úřednímu činiteli nejlépe s pořádnou pokutou

vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné nálada
Končíme


Procedura NavštivShrödera

Začínáme
vyraž s parťákem ke Shröderovi
vytvoř proměnou náhoda typu celé čílso a ulož do ní náhodnou hodnotu o maximální hodnotě 20
vytvoř spojení s programy Shröder a Komisařx
vytvoř proměnné Shröder a Komisařx typu řetěz, propoj je s příslušnými programy a průběžně do nich ukládej výpisy příslušných programů
Pokud je hodnota náhoda

větší, než 17, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
všimni si nějakého přestupku
pokud je to nutné, naskoč do auta a žeň se jako blázen
proveď proceduru Pokuta
Konec bloku

větší než 11 a menší, než 17, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
všimni si něčeho podivného nebo si něco uvědom
pokud je to nutné, houkni na parťáka nebo mu něco zkratkovitě a pro zbytek smrtelníků nepochopitelně sděl, naskoč do auta a žeň se jako blázen
proveď proceduru Akce
Konec bloku

menší, než 11, pak proveď následující blok příkazů
Začátek bloku
odešli programu Shröder objednávku
Pokud je hdonota proměnné náhoda menší, než 8, proveď proceduru špičkování
vytvoř zaražený výraz nad předloženým jídlem
Konec bloku

vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné náhoda
Končíme


Procedura Skon

Začínáme
zavolej program smrt (a předej mu jako parametr své jméno)
vytvoř proměnnou tělo typu logická hodnota a ulož do ní návratovou hodnotu programu smrt
pokud je hodnota proměnné tělo true, tak zavolej program Pohřeb a ověř si, že připojil všechny závislé programy a odeslal jim patřičné hodnoty
předej programu Engelhardtová upozornění, ať spustí proceduru nalézt nového člena oddělení dálniční policie (jako parametr předej své jméno)
vytvoř proměnnou návratová typo celé číslo a ulož do ní hodnotu nula
vrať se do hlavního programu a předej mu hodnotu proměnné návratová
Končíme

#************************************************************************Hlavní program************************************************************************

Procedura hlavní program
Začínáme
vytvoř proměnnou i typu celé číslo
vygeneruj náhodnou hodnotu z množiny celých čísel a ulož ji do proměnné i

Dokud proměnná i není rovna nule, opakuj následující příkazy
Začátek opakovaných příkazů
pokud je Ciferný součet (i)
1) menší než dva, tak proveď následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru Špičkování
do proměnné i ulož hodnotu proměnné návratová
Konec bloku


2) roven třem, tak proveď následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru Pokuta
do proměnné i ulož hodnotu proměnné nálada
Konec bloku

3) roven čtyřem tak následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru VyplňujHlášení


4) roven pěti nebo šesti následující blok příkazů

Začátek bloku
tak proveď proceduru Akce


5) roven sedmi tak proveď následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru NavštivShrödera
do proměnné i ulož hodnotu proměnné náhoda
Konec bloku

6) roven osmi tak proveď následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru Dovolená
do proměnné i ulož hodnotu proměnné návratová
Konec bloku

7) roven devíti, pak proveď následující blok příkazů

Začátek bloku
proveď proceduru Skon
do proměnné i ulož hodnotu návratová
Konec bloku
Konec opakovaných příkazů

Končíme (celý program)


  Takže, jak vidíte, jednotlivé díly seriálu vlastně tvoří extra výkonný SW, režisér výsledný kód jen obalí nějakou omáčkou, a máme hotovo:)
  Poznámka pod čarou, neboli podčárník Wink : Program zde samozřejmě není uveden celý, jednak kvůli autorským právům, jednak proto, že je značně zjednodušen a tudíž nemá smysl to přepisovat úplně celé. Pro individua, která by navrhovala se s tím nepárat a uložit to sem rovnou v bytecode (viď, Elw:)) jen decentně připomenu, že i fórum má celkem omezenou kapacitu, která by se nejspíše odmítla vyrovnat s atakem jedniček a nul v takovémto rozsahu

_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
Re: Program Komisař
Woxys
Administrátor

Založen: 14. 10. 2007
Příspěvky: 1501
Bydliště: ČR
Odpovědět s citátem
Ahoj Fíčku, děkuji za věnování a jako admin i za obohacení fora o extrémně originální dílo! Nicméně se strašně omlouvám, ale to je vše, co Ti k tomu mohu říci, protože to vůbec nechápu a ač jsem to celé prolítla, nerozuměla jsem jedinému řádku. Předmět výpočetní technika jsem nenáviděla, matiku neumím a vůbec nevím, co tohle je... Embarassed Embarassed pro mě je 90% celého Tvého dílka k smrti nesnášený text, kterému se panicky vyhýbám celý život a hodlám v tom pokračovat i nadále, no Sad

Hrozně moc mě to mrzí, fakt jsem se těšila, jak Ti to okomentuji a tak Ti oplatím i Tvé dlouhé reakce pod mými příběhy, ale... pro mě je to to samé, jako bys napsala foicrukhejhbrujghejhherjehhjehhjhcjhjer a chtěla, abych Ti na to něco napsala Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed chjo, fakt promiň Sad

Jediné, na co jsem narazila, byla jakási smrt a hledání nového člena DP Shocked Sad snad to alespoň neodnesli Tom nebo Packa Sad

Doufám, že příště vytvoříš něco i pro ty, co nemají smrtelnou averzi proti pc programům - pak Ti to moc ráda pořádně přečtu a okomentuji. Bohužel to teď nešlo Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad promiň...

_________________
Jsem Aleš Vávra Povídkového fora! Laughing
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  Vidíš a já si říkala, že aspoň touhle cestou ti informatiku trošku přiblížím. Kdybys chtěla, mohu ti to vysvětlit, ale nebudu tě do ničeho tlačit, jestli k tomu máš averzi, je mi to moc líto Embarassed

  Jinak, je to program, kam si hlavní postavu domyslíš sama a také záleží na tom, jaké náhodné hodnoty dosadíš, co se s ním stane. Já ovlivnit nemohu nic, osud je více méně prostě na čtenáři.

  Přesto ti děkuji za koment i za pomoc a až zas bude chvilka a mně v hlavě nebude lítat pouze tohle, určitě vytvořím něco tvému vkusu bližšího, slibuji!


_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
K.Thaler


Založen: 16. 12. 2007
Příspěvky: 233
Bydliště: Břeclav
Odpovědět s citátem
Aaaaaaaaaaaaa,pomoc,ne!Tedy,naprosto super napsané,ale informatiku ve škole ještě nemáme,a stejně jako Wox tomu vůbec nerozumím.Ale jinak se mi to hodně líbí.Fakt nevím,co k tomu připsat...

_________________
,,Předjelo mě prase!"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mail
Changer the Elder


Založen: 26. 02. 2008
Příspěvky: 22
Bydliště: Doupě
Odpovědět s citátem
Já musím zodpovědně říct, že ač jsem v programování kutý tak nejvýš na PHP a to ještě s pomocí Cent, tak jsem problém neměl. Hlavně procedury Pokuta a Skon mě dostaly. Sesterský program Engelhardtová musí mít něco jako bezpečnostní okruhy, jinak by byla každou chvíli přetížena, není-liž pravda?

Moc pěkný přímý důkaz, že naprogramované je všechno. I Gerkhan a spol. Smile

_________________
"Všichni jste blázni. Hrdinští blázni. A hrdinové vždy první umírají."
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránkyMSN MessengerZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  2 K.Thaler:
  Stejně jako Wox, i tobě nabídnu: pokud máš zájem, klidně ti to vysvětlím, ale nutit tě do ničeho nebudu a zlobit se na tebe za to, že tohle není tvůj šálek čaje, to taky nebudu:). Děkuji za pochvalu, jen nechápu, jak se ti může líbit něco, co jsi nepochopila, myslela jsi snad nápad? Embarassed Přesto díky! Smile

  2 Elder: Děkuji, že se ti to líbilo. Opravdu by mne překvapilo, kdyby s tímhle měl kdokoli technicky zaměřený problémy, byla tu snaha tenhle styl trošičku přiblížit široké veřejnosti a nejspíš jsem mírně přecenila své síly:).
  Tak procedury pokuta a skon tě dostaly, vidíš, a já raději vynechala proceduru RozšrotujAuto:). Jistě by se ti také líbila...
  A co se týče programu Engelhardtová, má samostatný velkokapacitní server a jen díky kouzlům a tebou zmíněným bezpečnostním okruhům nám nezkolabovala celá soustava programů v balíku DP:)
  Jsem moc ráda, že si dílko našlo svého čtenáře!


_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
Všelicos
Administrátor

Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 677
Bydliště: KTU.
Odpovědět s citátem
Teda Fíčku, když mi Wox říkala, že nerozumí nějaké Tvé povídce, říkala jsem si, že je to něco zkormuceně psychologického... takže TOHLE jsem skutečně nečekala!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing V programování sice moc zběhlá taky zrovna nejsem, ale tohle jsem docela pochopila Laughing Laughing Laughing A rozhodně mne toto dílko nenechalo chladnout, naopak... po dosazení sira Gerkhana jsem se náramně pobavila! Laughing Laughing Laughing Nejvíce mne dostaly příkazy typu:

-> pokud jsou v dosahu, spoj se se všemi sesterskými programy (KomisařX, Engelhardtová, Andrea, Hartmutt)
-> pokud s ním komunikuješ, nezapomeň se s parťákem dohádat o klíčky
-> pokud je to nutné, houkni na parťáka nebo mu něco zkratkovitě a pro zbytek smrtelníků nepochopitelně sděl, naskoč do auta a žeň se jako blázen

Já nemohu, je to tak nápadité a originální! Vstávám, smekám mou moly prožranou kšiltovku a se slzami dojetí v očích se klaním a tleskám Tvé geniální hlavě!

_________________
Ben: "Jak jsi na to přišel??"
Hartmut: "Neřeknu. Stejně to nechcete vědět."
(...)
Ben: "ODHOĎ TEN SEKÁČEK!!!!"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránky
Elwen


Založen: 16. 10. 2007
Příspěvky: 90
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
Pravda, jen sem to prilitla jelikoz mam prave informatiku a citim se programy doslova zahlcena, takze delsi koment nejdriv po mature.

Kazdopadne, dekuji za venovani...
Kdyz mi Fi pred par minutami rekla, ze mi venovala povidku, cekala sem cokoliv, jen tohle teda fakt ne.

Oddelal mne uz druhy cerveny radek..Laughing

A jen takl btw, v bytecode bych to sem fakt nedavala, to by mne Ales asi zabil Very Happy (za zpusobene zhrouceni fora Wink)

_________________
Vždy existuje možnost volby, ačkoliv nemusí být zrovna taková, jakou si představuješ.

http://www.jitt-ulet.blog.cz
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuICQ
ReeR


Založen: 14. 12. 2007
Příspěvky: 120
Bydliště: Most
Odpovědět s citátem
iiiiiiiiiich grrrrrrrrrrrrr vrrrrr ghhhhh chrrrrrrrrrr chvíí mííííííí - tak to ještě zpracovávám informace Laughing Very Happy
no podle názvu jsem se na povídku těšila..........
po přečtení úvodu jsem se začala obávat........... nerozuměla jsem ani slovíčku Crying or Very sad
a po přečtení po "povídky" jsem úúplně mimo Laughing Very Happy asi mám nějaký zastaralý program či co, kažodpoádně se stím ne a ne prokousat
bodla by mi pomoc, ráda bych to pochopila Smile
prosím prosím, HELP

jinak nápad velmi zajímavý.....
abyste ho pochopili, nemusíte znát programovací jazyk, nýbrž jazyk, kterým se autor rozhodl komunikovat (kdybyste neuměli česky, tak vám výše zmíněný vývojový diagram moc neřekne, viďte?). Pseudokód je jakési uspořádání myšlenek tak, aby se podle něj dal jednoduše napsat kód v libovolném programovacím jazyce (nebo nakreslit vývojový diagram). A protože vy všichni česky umíte, jeden algoritmus v pseudokódu si vám dovolím představit...

tak podle toho asi neumím česky Laughing a nejspíš ještě trpím nějakou přidruženou chorobou.........

PA

_________________
The truth is out there
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mail
Amrodel


Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 49
Bydliště: Praha
Odpovědět s citátem
kód:
 static void napisOdpoved()  {
//-------tato metoda vypise odpoved na vyse  uverejnenou povidku

   System.out.println ("Wow, Fí, tak to bylo parádní!");
 
//-------vypis smajliku
   int pocet = 5;
   int i;
   for (i=0; i<=pocet; i++){
      System.out.println(" :D ")
      System.out.println(" :lol: ")
      }

//-------vypis citaci
   String citace1 = scan.nextString("vytvoř proměnné rejp a rejpzpět typu řetěz");

   System.out.println(":lol: :lol: to zní zajímavě, ale hlavně mě to hodně hodně pobavilo :D Skvělé!!! Proměnná rejp... z toho se budu dostávat asi hodně douho :D :D ");
//----------------
   String citace2 = scan.nextString("čím je proměnná místo vyšší, tím víc poškoď auto, se stylem, elegancí a vyděšeným výrazem tobě vlastním");

   System.out.println("tak tohle nemá chybu :D :lol:");
//----------------
   String citace3 = scan.nextString("zavolej program smrt (a předej mu jako parametr své jméno)")

   System.out.println(":lol: :lol: juj:");
//----------------

   System.out.println("Fí, tohle bylo opravdu suprové a hlavně moc originální!!!");
   System.out.println("a mnohokráte děkuji za věnování :) ;) ");

}
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránkyMSN MessengerICQ
Woxys
Administrátor

Založen: 14. 10. 2007
Příspěvky: 1501
Bydliště: ČR
Odpovědět s citátem
Připadá mi, že mé IQ se nesměle plazí někde okolo hodnoty NULA Embarassed Embarassed Embarassed každopádně jsem ale ráda, že si povídka našla své čtenáře, Fíčíku! *hug* tady je vidět, jak se vyplatí originalita a té jsi do dílka vložila vážně tunu. Máš můj obdiv, že tomuhle rozumíš! Smile

_________________
Jsem Aleš Vávra Povídkového fora! Laughing
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mail
Elwen


Založen: 16. 10. 2007
Příspěvky: 90
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
Wox: Budiz ti utechou, ze jsme tu takove IQ Tykve dve... pac ja tomu taky vubec nerozumim... (smutne na tom je, ze z toho mam za necele dva mesice maturovat.. Sad )

_________________
Vždy existuje možnost volby, ačkoliv nemusí být zrovna taková, jakou si představuješ.

http://www.jitt-ulet.blog.cz
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuICQ
Woxys
Administrátor

Založen: 14. 10. 2007
Příspěvky: 1501
Bydliště: ČR
Odpovědět s citátem
Elwíčku, Ty jsi taková kecka, že podle Tebe dostal název pták Quetzal Very Happy určitě to zvládně, nemám o tom pochyby Wink držím pěsti...!

_________________
Jsem Aleš Vávra Povídkového fora! Laughing
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  *Překvapeně kulí oči* na komentáře pod povídkou, tolik jich opravdu nečekala a strašně ji potěšily! Moc všem děkuje, i za komentáře, které nejsou vyloženě nadšené, a všem, kteří se díky ní cítí jakkoli méněcenní se omlouvá a připomíná, že každý se zajímá o něco jiného a cílem její povídky rozhodně nebylo nic jiného, než pobavit a případným zájemcům trošku přiblížit kouzelný svět jedniček a nul bez jedniček a nul:)

  Všelinko, ať bych napsala cokoli psychologického, Wox by neměla problém prokouknout, co tím chtěl autor říci a ještě bych od ní dostala parádní rozbor:)
  Jsem strašně ráda, že jsi s pochopením neměla problémy a ještě víc, že sis dosadila Gerkhánče, protože přesně na tohohle komisaře (x=1, samozřejměSmile) jsem při psaní myslela takéSmile
  Ještě jednou moc děkuji a tu kšiltovku chci někdy vidět! Laughing


  No vidíš, Elwen, a já se málem lekla, že se ududsíš a chtěla jsem ti zakázat serfovat po životu nebezpečných stránkách:).
  Co máš proti červenné? Já myslela, že se ti ta barva líbila...Smile
  Ano, myslím, že Aleš by nás rozsekal na miničástečky, které by se daly nacpat do registrů procesoru, kdybychom tohle udělaly....bytecode...nevíš, který blázen s tímhle nápadem přišel? Smile
  NA dlouhý koment se těším, už to vidím, budeš chtít celý kód, abys mi tam našla syntaktické a sémantické chyby:D

  Přestaň si myslet, že informatiku neumíš, veřejně na tebe prásknu tvoji maturitku. Tenhle můj jediný spolužák ženského pohlaví donutil přímo speciální malý počítač, aby řídil vlakovou soupravu (samozřejmě jde o model, takže nám po třídě jezdily vláčky, ale měli byste vidět, jak z toho byli všichni unešení, o matikáři a třídním nemluvěSmile). Elwen, ty informatiku umíš, kdybys o ní nic nevěděla, tak tě Bibi k maturitě nepustí!

  ReeR, tohle byla spíš moje chyba, podcenila jsem ovlivnění, kterého se mi dostalo za čtyři roky strávené ve třídě plné programátorů a za dva roky vztahu s infromatikem. Pomalu i dobrou noc dostávám v jedničkách a nulách a tak mi tohle přišlo jednoduše srozumitelné, nějak jsem opomenula lidi humanitního zaměření. Help odeslán a kdybych přece jen ještě něco nedovysvětlila, odešlu dalšíSmile

  Amrodel Jůůů, Java, nemýlím-li se! Tenhle jazyk mne přivádí v úžas a děs už jen tím, jak se kompilo-intrpretově překládáSmile. U tebe zase koukám, že už jsi ovládla umění komentářů, na ty já pořád mám jaksi zanevřeno:)

  kód:
  Public static void forAmrodel()
  //tato metoda přečte zprávy programu napisOdpoved a odešle mu odpovědi

  String odpoved1 scan.nextString("Wow, Fí, tak to bylo parádní!");
  System.out.println ("Děkuji")

  // smile
     int pocet = 3;
     for (int i=0; i<=pocet; i++){
        System.out.println(" :oops: ")
        }
  // načtení citací a komentářů k nim
  int počet = 3
  for (int i=0; i<=pocet; i++){
        Scan citace[i] scan.nextString("%s" napisOdpoved.out);
        Scan odpoved[i] scan.nextString("%s"napisOdpoved.out);
        }
  System.out.println ("Jsem moc r8da, 6e ses pobavila:) :)")

  String odpoved1 scan.nextString("Fí, tohle bylo opravdu suprové a hlavně moc originální!!!");
  System.out.println("děkuji, opravdu moc")

  // smile
     int pocet = 6;
     for (int i=0; i<=pocet; i++){
        System.out.println(" :oops: ")
        }

  String odpoved1 scan.nextString("a mnohokráte děkuji za věnování :) ;)");
  System.out.println("Prosím:)")  Wox, také ti děkuji a rozhodně si nepřipadej jako někdo s IQ nula:) a vzpomeň si, jak jsem já hltala tvoje vědomosti, když jsem začínala psát pořádné povídky, a jak jsem vesele lítala v politologii:). Děkuji moc, že mi přeješ a nesměle podotýkám: Víš, jak bylo těžké tu tunu přemístit?Very Happy. Moc ti děkuji za to, že jsi mne podporovala a k napsání dalšího dílka nakopla:)

  Ještě jednou všem moc děkuji za komentáře, i já jsem ráda, že si dílo našlo své čtenáře a ty, kdo zahlasovali, že hráli, prosím, pokud by byli tak hodní, a řekli, kam dohráli:). Jsem opravdu zvědaváSmile


_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
K.Thaler


Založen: 16. 12. 2007
Příspěvky: 233
Bydliště: Břeclav
Odpovědět s citátem
Fí napsal:
  2 K.Thaler:
  Stejně jako Wox, i tobě nabídnu: pokud máš zájem, klidně ti to vysvětlím, ale nutit tě do ničeho nebudu a zlobit se na tebe za to, že tohle není tvůj šálek čaje, to taky nebudu:). Děkuji za pochvalu, jen nechápu, jak se ti může líbit něco, co jsi nepochopila, myslela jsi snad nápad? Embarassed Přesto díky! SmileAno, myslela jsem nápad a vtipné využití názvů programů. No, jak začne září, tak mi taky začne informatika, tak tě o to jistě poprosím.Moc děkuji za nabídnutí pomoci. Razz A omlouvám se,že jsem tuto povídku jaksi nepochopila... Embarassed

_________________
,,Předjelo mě prase!"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  Karin, opravdu se nic neděje a já ti děkuji:)


_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
eron
Administrátor

Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 193
Bydliště: Nové Hrady(Jižní Čechy)
Odpovědět s citátem
Musím říct, že je to dost zajímavé. Sice jsem se v tom musel chvíli hledat, já začátečník PHPčkář Laughing Laughing Laughing , ale nakonec sem si "jednoduše" dosadil a bylo to velmi dobré Smile Díky Fí

_________________
"Manželská poradna Jäger, jak vám mohu pomoci?"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránkyMSN MessengerICQ
Amrodel


Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 49
Bydliště: Praha
Odpovědět s citátem
Fí napsal:

Amrodel Jůůů, Java, nemýlím-li se! Tenhle jazyk mne přivádí v úžas a děs už jen tím, jak se kompilo-intrpretově překládáSmile. U tebe zase koukám, že už jsi ovládla umění komentářů, na ty já pořád mám jaksi zanevřeno:)


Jj, je to Java Wink
Bohužel mi nic jiného nezbylo, když po nás na Algoritmizac chtěli, abysme měli okomentovanou a vysvětlenou každou metodu i cyklus použitý v programu, co jsme měli jako semestrální práci. (ale aspoň tímhle hodně rychle přibývají řádky programu Wink Very Happy )

kód:
static void dalsiReakce()  {
//-------tato metoda vypise odpoved na odpoved na prvni reakci

//-------vypis citaci:
   String citace4 = scan.nextString("děkuji, opravdu moc");

   System.out.println("nemas vubec zac ;) :) :) Tvoje povídka byla uzasna");
}
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránkyMSN MessengerICQ
kajusia


Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 453
Odpovědět s citátem


Tedy, to je perfektní! Prostě... nemám slov a mohu se uřechtat. Rozuměla jsem tomu sice asi tak jako Robbie "ne" u krásné ženské, ale... to nevadí! Very Happy Některé pasáže mě opravdu odrovnaly:

- něco si uvědom, vylítni jako splašený a pokud je parťák dostupný, útržkovitě a přerývavě na něj zablekotej něco, po čem on nabude vyděšeného výrazu a rychlosti světla

- pokud je proměnná řidič ona a zároveň pokud jsi se k ní dostal první ty, připrav se, že si z tebe bude parťák utahovat, protože už teď se blbě culíš a koukáš, kam můžeš a nemáš, aniž by ti to musel nějaký program říkat, teď se podívej na hodnotu nálada

- pokud je hodnota proměnné tělo true, tak zavolej program Pohřeb a ověř si, že připojil všechny závislé programy a odeslal jim patřičné hodnoty
předej programu Engelhardtová upozornění, ať spustí proceduru nalézt nového člena oddělení dálniční policie (jako parametr předej své jméno)

No já padám, to je povedené!!!!!
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuICQZaložen: 17. 10. 2007
Příspěvky: 563
Bydliště: Brno
Odpovědět s citátem
  Karin, za zkomolení tvého jména se moc omlouvám, už je to opraveno:))

  Erone, tak ty jsi další, co začíná s PHP? Já vás obdivuji, mně se ten jazyk vůbec nelíbí, zůstávám věrna html, jež taky vůbec neumímSmile). Jsem ráda, že ti to nedělalo problémy, jsi šikovný kluk, a díky za pochvalu Embarassed Smile

  Ami, vy jste snad měli zadán i počet řádků programu? Shocked Panečku! Já vím, že jsem se začala ke komentářům nutit až nedávno, když jsem procházela staré programy a některé z nich prostě dělaly záhadným způsobem záhadné věci a názvy byly stylově záhadné (označeny jako fungující a mně se zdálo, že mají mlion chyb). Tak teď ty řádky komentu navíc ocenímSmile).
  A stejně děkuji Smile @)->--

  Kájuli, ty jsi zlatíčko, že jsi si na moji povídku našla čas! Jsem moc ráda, že tě rozesmála:). Přirovnání s Robbiem nemá chybu, příště budu psát srozumitelnějí (míto mluvení ho pěkná ženská rovnou kopne...kam, to posuďte podle kvality textu:))

  Moc děkuji všem!
_________________
nevím proč mne zaujal tenhle citát, ale něco do sebe určitě má:
  "I am still, thank God, an atheist."
  (Luis Buñuel)
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mailZobrazit autorovy WWW stránkyICQ
K.Thaler


Založen: 16. 12. 2007
Příspěvky: 233
Bydliště: Břeclav
Odpovědět s citátem
Fí napsal:
  Karin, za zkomolení tvého jména se moc omlouvám, už je to opraveno:))
Nic se neděje. Já jen,že když to zkomolí někdo jednou za čas, tak je mi to úplně šumák,ale takhle to pořád komolí jedna holka,kterou jsem považovala za kamarádku...No to je jedno,a Tebe za kamarádku určitě považuji,a za hodně velikou...No,jdu psát další část nějakého příběhu... Wink

_________________
,,Předjelo mě prase!"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuOdeslat e-mail
eron
Administrátor

Založen: 15. 10. 2007
Příspěvky: 193
Bydliště: Nové Hrady(Jižní Čechy)
Odpovědět s citátem
Fí : PHPčko potřebuji kvůli různým aplikacím na stránky. Jinak bych taky zůstal u jiných, slabších jazyků. Laughing

_________________
"Manželská poradna Jäger, jak vám mohu pomoci?"
Zobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovy WWW stránkyMSN MessengerICQ
Program Komisař
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Časy uváděny v GMT + 1 hodina  
Strana 1 z 1  

  
  
 odeslat nové téma  Odpovědět na téma